LLEI DELS SERVICIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
JUAN JOSE MORELLÓ IZQUIERDO, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a
disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les
obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris
del lloc web respecte a quines són les condicions dús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-se a la
observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra
disposició legal que fos aplicable.
JUAN JOSE MORELLÓ IZQUIERDO es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació.
que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement
dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web de
JUAN JOSE MORELLÓ ESQUERRE.

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: mansisalut.com
Nom comercial: JUAN JOSE MORELLÓ IZQUIERDO
Denominació social: JUAN JOSE MORELLÓ IZQUIERDO
NIF: 73557180Y
Domicili social: CARRER CALVARI 63 , 46117 BETERA (VALÈNCIA)
Telèfon: 961691887
E-mail: info@mansisalut.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i
altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són
propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part de
els autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa
de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas lautorització escrita prèvia per
part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment
greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc
web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible
controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament
al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de mansisalut.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat
intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web lexistència de
drets o responsabilitat alguna sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o
recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de
propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot
fer-ho a través del correu electrònic info@mansisalut.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada
al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat
manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix o, si en té, hagi actuat amb diligència per
retirar les dades o fer impossible accedir-hi.

Ús de galetes
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits fitxers d’informació que el servidor envia
a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són
considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes
utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la
navegació, i desapareixen en acabar la sessió de lusuari. En cap cas, aquestes cookies
proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels
mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el
navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent,
per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis,
promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita.
També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i
nombre d’entrades, etc., en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament, però
beneficioses per a lusuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment
previ de lusuari.

Aquest lloc web utilitza cookies analítiques per habilitar la funció de control de visites úniques per tal de
facilitar-ne la navegació. Tot usuari que visita la web se li informa de l’ús d’aquestes cookies
mitjançant un banner flotant, considerant que si accepta el tractament està dacord amb el seu ús.
En cas d’acceptar-ne l’ús, el banner desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar el
consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador per ser alertat de la recepció de cookies
i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per
ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el
RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus
respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot
cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació
nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la
redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut
en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol
enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina
web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de
la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat,
col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que
puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral
i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que
pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de manera immediata a l’administrador
del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot
garantir-ne el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el
RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que
esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que
facin impossible laccés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de
domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un
ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer de
activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb el
per obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de
pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés,
etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de
les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten
expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc del
compliment de lobligació.