1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
JUAN JOSE MORELLÓ IZQUIERDO és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i li
informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de
abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?
Per mantenir una relació comercial amb lusuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol
un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes
comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o
dels seus col·laboradors o proveïdors, amb qui aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest
cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada pel
USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del
RESPONSABLE.
Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent:
Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar
encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions
legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per això, se suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de les dades.

A qui facilitem les teves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si calgués per al desenvolupament i
execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb
els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits
per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?
Els drets que assisteixen a l’USUARI són:
Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició a la vostra
tractament.
Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament
no sajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els vostres drets:
JUAN JOSE MORELLÓ ESQUERRE. CARRER CALVARI, 63 – 46117 BETERA (València). E-mail: info@mansisalut.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PEL
USUARI
Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats
amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de
forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent
voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al
RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són
necessaris per prestar un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es
garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE
està complint totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades
personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels
quins són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i
limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les
mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels
USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de JUAN JOSE
MORELLÓ ESQUERRE. CARRER CALVARI, 63 – 46117 BETERA (València). E-mail: info@mansisalut.com